Giới thiệu

IMG_8024(Ban hợp xướng Pio X kỷ niệm 22 năm thành lập vào Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 15/05/2016 tại Nhà thờ Tân Sa Châu)

Ban Hợp Xướng Piô X trực thuộc Ủy Ban Thánh nhạc Giáo Phận Sài Gòn, được thành lập vào ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 29.5.1994.

Ban Hợp Xướng được thành lập với mục đích phục vụ thánh nhạc để “tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tâm hồn” bằng cách duy trì, phát triển và quảng bá nền âm nhạc phụng vụ theo truyền thống và đường lối của Hội Thánh Công Giáo.